דפדוף בקטגוריה

הלכה יומית

הלכה יומית מהספר 'אך טוב וחסד' על פי פסקי הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב יצחק יוסף שליט"א.

הלכה יומית – יום שני י' ניסן תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית – יום שני י' ניסן תשע"ח אם קשה לו לבדוק בעצמו בכל חדרי הבית, יכול להעמיד אצלו מבני ביתו או ממכריו בשעה שהוא מברך על הבדיקה, והם יתכוונו לצאת בברכתו ויענו אחריו אמן, ואחר כך יתפזרו לבדוק איש איש במקומו…

הלכה יומית – יום ראשון ט' ניסן תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית – יום ראשון ט' ניסן תשע"ח אף ע"פ שאין מברכים על ספק מצוה מן התורה, מכל מקום על בדיקת חמץ מברכים אף שיש ספק אם יש חמץ בבית או לא. ולכן קודם שיתחיל לבדוק מברך ברוך אתה ה' אמ"ה אשר קדשנו במצותיו וצונו על…

הלכה יומית – יום שישי ז' ניסן תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית – יום שישי ז' ניסן תשע"ח חדר שנותנים שם את כל החמץ ודעתם למוכרו לגוי על כל אשר בו ביום י"ד שחרית, אינו צריך בדיקה, הואיל וסופו להימכר לגוי. אין צריך לבדוק את החמץ בספרים מחשש שמא נפלו בהם פירורי חמץ…

הלכה יומית – יום חמישי ו' ניסן תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית – יום חמישי ו' ניסן תשע"ח מי שיש לו מכונית פרטית, צריך לבדקה בליל י"ד לאור הנר, כמצות חז"ל. ואף ע"פ שמנקים היטב את המכונית לפני ליל י"ד. ואפילו אינו רוצה להשתמש במכונית בכל ימי הפסח, צריך לבדוק אותה…

הלכה יומית – יום רביעי ה' ניסן תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית – יום רביעי ה' ניסן תשע"ח פנס כיס קטן שיכול להכניסו לחורים ולסדקים, וכן נר חשמלי קטן שאפשר לטלטלו בכל פינות הבית, מותר לבדוק בהם בשעת הצורך כשאין לו נר אחר כשר, ויכול גם כן לברך עליהם, ואין זה דומה…

הלכה יומית – יום שלישי ד' ניסן תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית – יום שלישי ד' ניסן תשע"ח בדיקת חמץ צריכה להיות לאור נר של שעוה. אבל נר אבוקה פסול לבדיקה, מפני שאינו יכול להכניסו לחורים ולסדקים, ועוד שהוא מתיירא פן תפרוץ דליקה ויתלקח כל אשר בבית, ונמצא לבו טרוד…

הלכה יומית – יום שני ג' ניסן תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית – יום שני ג' ניסן תשע"ח אם לא בירך ברכת האילנות כשראה אותם עם פרחיהם בתחילת חודש ניסן, אף על פי כן יוכל לברך ברכת האילנות אחר כך במשך כל החודש, כשיראה פעם נוספת אילנות עם פרחיהם. הרואה אילנות…

הלכה יומית – יום ראשון ב' ניסן תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית – יום ראשון ב' ניסן תשע"ח אין לברך ברכת האילנות אלא על אילנות של מאכל כשיש בהם פרחים, אבל על אילני סרק שאין מוציאין פירות אין לברך. אולם מי שטעה ובירך ברכת האילנות על אילני סרק, אינו יכול לברך יותר על…

הלכה יומית – יום שישי כ"ט אדר תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית – יום שישי כ"ט אדר תשע"ח מי שנהג להחמיר בחג הפסח בחומרות רבות, מחמת ששמע מאיזה מורים שכמעט חובה לחוש להחמיר נגד מרן, או שהספרדים קיבלו חומרות האשכנזים, ועתה זכה ללמוד את ההלכה במקורותיה, וראה שאין זה…

הלכה יומית – יום חמישי כ"ח אדר תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית – יום חמישי כ"ח אדר תשע"ח משפחות יוצאי מרוקו שעלו מחוץ לארץ ובאו לארץ ישראל, ובעודם במרוקו נהגו להחמיר באורז וקטניות וכדומה, וממשיכים במנהגם לחומרא גם כאן בארץ ישראל, והבנים נהגו כמותם בהיותם סמוכים…

הלכה יומית – יום רביעי כ"ז אדר תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית – יום רביעי כ"ז אדר תשע"ח אשה ספרדיה הנישאת לבעל אשכנזי, אף על פי שבבית בעלה אין ראוי שתבשל אורז וקטניות בפסח לעצמה, מכל מקום כשהולכת לבית אביה, מותר לה לאכול עמהם, שמכיון שארץ ישראל אתריה דמרן הוא,…

הלכה יומית – יום שלישי כ"ו אדר תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית – יום שלישי כ"ו אדר תשע"ח אין עושין מצה לפסח מצויירת בצורות כמין חיה ועוף, אבל כל מה שעושים אותו במסרק כדי שלא יתפח, וכן מה שמנקבין המצות, מותר, ומכל מקום טוב למהר לעשותן שלא להשהות בהם. וכן אין ליתן…

הלכה יומית – יום שני כ"ה אדר תשע"ח

הלכה יומית מספר ילקוט יוסף. הלכה יומית ליום שני כ"ה אדר תשע"ח אשה אשכנזיה הנשואה לספרדי, והיא רוצה להמשיך לנהוג איסור באורז וקטניות, כמנהגה בבית הוריה, אף על פי כן מותר לה לבשל לבעלה ביום טוב אורז או מיני קטניות. וכן מי שנוהג להחמיר שלא…
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support