פרשת וירא – וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום

239

קבל התראות בזמן אמת במכשיר שלך, הרשם עכשיו!

פרשת וירא – דבר תורה לפרשת השבוע מהספר בני ציון

"וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום" (יח', א').

כתוב במדרש (בראשית רבא מח', ח'): "והוא יושב פתח האוהל – אמר ר' לוי: לעתיד לבוא אברהם יושב על פתח גיהנום, ואינו מניח (ל)אדם מהול מישראל לירד לתוכה (=לתוך גיהנום)". ותמהו המפרשים: הרי אם מדובר באדם שעשה תשובה על חטאיו, בוודאי שלא ירד לגיהנום! ולמה צריך אברהם להגן עליו? ואם מדובר באדם שלא עשה תשובה על חטאיו, איך יעלה על הדעת שבזכות המילה לא ירד לגיהנום? והלא כל המקראות ומאמרי חז"ל מלאים בעונשים שיעניש הקב"ה, לעתיד לבוא, את אותם הרשעים שחטאו ולא שבו בתשובה על מעשיהם.

ונראה לפרש מדרש זה על פי דברי הרה"ק מאפטא, בעל ה"אוהב ישראל", שבאר מדרש פליאה (=תמוה) שכתוב במדרש (ויקרא רבה א', ה'): "ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם – זה המתפלל שלא בכוונה". ותמהו כל המפרשים על מדרש זה: היתכן שאדם המתפלל לפני בורא עולם ללא כונה, ה' יתברך יעניש אותו פי שבע על כך?

ופרש הרה"ק מאפטא ואמר: חז"ל אמרו (ויקרא רבה י', ה') ש"תפילה עושה מחצה (=מחצית)", כלומר שאחרי כל תפילה מוחלים לאדם על מחצית מעונותיו. ולפי זה, אדם הקם בבוקר ומתפלל שחרית, נשארים לו רק חצי מעונותיו. ואחר כך כשמתפלל מנחה נשארים לו רבע מעונותיו, ואחר תפילת ערבית נשארים לו רק שמינית מעונותיו.

נמצא שאדם המתפלל שלוש תפילות ביום – הרי נמחלים לו שבעה חלקים מעונותיו, ונשאר בידו החלק השמיני (=שמינית) של העונות. אבל זה רק אם הוא מתפלל בכונה את תפילותיו, אבל אם הוא מתפלל שלא בכונה, אז מוסיפים לו גם את שבע החלקים שהיה ראוי למחול לו עליהם! וזהו הפרוש – "ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם – זה המתפלל שלא בכונה".

וצריכים אנו להבין איך מתכפר החלק השמיני של העונות לאדם שחזר בתשובה ומתפלל בכונה?

אומרים על כך חכמי ישראל, בזכות מצות מילה שניתנה בשמיני (=ביום השמיני) מוותר הקב"ה לאדם על החלק השמיני שנשאר מעונותיו.

וזהו שאמר דוד המלך כשנכנס לבית המרחץ וראה את עצמו ערום: "אוי לי שאעמוד ערום בלי מצוות. כיון שנזכר במילה שבבשרו – נתיישבה דעתו". ולאחר שיצא מבית המרחץ אמר שירה "למנצח על השמינית" – על המילה שניתנה בשמיני, ומכרפת לאדם גם על החלק השמיני של עונותיו.

ולפי זה מובן ענין אברהם אבינו, שיושב על פתח הגיהנום, ואינו נותן למי שנימול להכנס לתוכו – והכונה היא לאדם שחטא וחזר בתשובה ב-ג' תפילות בכל יום בכונה, שאז עדין נשאר לו החלק השמיני של העונות, שצריכים תיקון, אך בזכות המילה שניתנה בשמיני, מציל אותו הקב"ה מדינה של גיהנום.

>> לעוד מאמרים בנושא פרשת שבוע

הרשמו לניוזלטר שלנו!
לקבלת הלכה יומית, מאמרים לפרשה ועדכונים הרשמו לניוזלטר של יהדות!
תוכלו לבטל את ההרשמה בכל עת
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support